august

27aug2023

Školský rok začína 04.09.2023 (pondelok).

Celkom nová čerstvá správa, na známosť sa všetkým dáva:       

otvára sa naša škôlka, vstúpte všetci do nej z vonka.

Všade hračky a smiech detí, slnko tu aj v zime svieti…

 

 

Prevádzka materskej školy : od 6.30 hod. do 16.30hod. 

Vaše dieťa potrebuje do materskej školy nasledovné:

papučky                                                                                                            

pyžamo

-náhradné oblečenie

-vešiak do skrinky

-fotokópia zdravotného preukazu

-podľa potreby podušku na spanie

Prosíme rodičov, aby podpísali deťom všetky osobné veci.

V materskej škole obdržíte dokumenty, ktoré treba vyplniť a odovzdať triednym učiteľkám.

Tešíme sa na Vás milé deti

Kolektív MŠ