Pozor zmena

Oznam pre rodičov

 

Na základe nového usmernenia Ministerstva školstva SR zo dňa 27.10.2020  sa mení rozhodnutie o prerušení prevádzky v materských školách počas jesenných prázdnin a to nasledovne:
30.10.2020 /piatok/,  02.11.2020 /pondelok/, 6.11.2020 /piatok/ a 9.11.2020/pondelok/  je MŠ v prevádzke.

V prípade zmien, Vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky a oznamov v MŠ.

Rozhodnutie z 27.10.2020  (pdf)