Aktuálne informácie ohľadne opatrení a usmernenie k šíreniu koronavírusu

OPATRENIA PO ZASADNUTÍ KRÍZOVÉHO ŠTÁBU /  ZATVORENIE ŠKÔL

 

PRIMÁTOR MESTA MODRY ROZHODOL O ZATVORENÍ ZŠ, ZUŠ A MATERSKÝCH ŠKÔL na území mesta Modry OD STREDY 11.3.2020 AŽ DO ODVOLANIA Z PREVENTÍVNEHO HĽADISKA aj napriek vyjadreniu regionálneho hygienika, podľa ktorého na toto opatrenie zatiaľ z epidemiologického hľadiska nie je dôvod
-nechávame na rozhodnutí rodičov, či zajtra dajú deti do ZŠ, ZUŠ a MŠ.

 

Mesto Modra po zasadnutí krízového štábu prijalo nasledovné preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu:

Spoločenské, kultúrne, športové akcie a iné podujatia
-s okamžitou platnosťou mesto ruší organizáciu vlastných podujatí v pôsobnosti KC Modra a ostatných mestských organizácií až do odvolania, aj všetky podujatia iných subjektov v priestoroch vo vlastníctve mesta
-mesto neodporúča FO a PO organizovať akékoľvek spoločenské, kultúrne, športové akcie a iné podujatia

Zariadenia sociálnych služieb
-platí zákaz návštev v zariadeniach sociálnych služieb, ktorý nariadil Úrad verejného zdravotníctva

Kancelária prvého kontaktu a Mestský úrad
-agendu vybavujeme tak ako doteraz, na pracoviskách prísne dodržiavame odporúčania hlavného hygienika SR, najmä v oblasti hygieny a dezinfekcie

☎️Odborníci a hygienici odpovedajú na telefonických linkách s nepretržitou 24 hodinovou prevádzkou.
Info linky pre COVID – 19:
📞Urad verejného zdravotníctva SR 0917 222 682
📞Regionálny úrad verejného zdravotníctva v BA – 0917 426 075
📞Národné centrum zdravotníckych informácií 0800 221 234

Situáciu neustále monitorujeme, prípadné zmeny oznamujeme bezodkladne prostredníctvom mestských info kanálov:
✔️Fan page Facebook
✔️Web www.modra.sk
✔️SMS kanál sms.modra.sk