Rada školy

Je iniciatívny a poradný samosprávny orgán vyjadrujúci a presadzujúci miestne záujmy a záujmy rodičov, pedagogických pracovníkov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy a ostatných zamestnancov, ktorí sa podieľajú na vytváraní podmienok pre výchovu a vzdelávanie v materskej škole. Riadi sa pravidlami, ktoré vyplývajú z jej štatútu.

Predseda RŠ: Tatiana Šimonovičova

Členovia:
Za pedagogických pracovníkov: Tatiana Šimonovičová, Hanka Zaťková
Za ostatných pracovníkov: Zuzana Dubanová
Zástupcovia rodičov: Ing. Michaela Horváthová, Beata Vachová
Zástupcovia zriaďovateľa: Bc. Andrea Kukumbergová, Mgr. Michaela Galovičová.