Zverejňovanie

Profil verejného obstarávateľa

egov

Na základe § 155 písm. m ods. 8 zákona NR SR č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zriaďuje Materská škola Sládkovičova 13, 900 01 Modra na svojom webovom sídle „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje

Materská škola
Sládkovičova 13
900 01 Modra

IČO: 42449138, DIČ: 2120120530
Bankové spojenie:
SK9409000000005076940675 (SLSP)

Zákazky podľa § 9 ods.9 zákona NR SR č.25/2006 Z. z.

Faktúry za potraviny (faktúry)

Zmluvy

Založenie účtov Slovenská sporiteľňa September 2015

Zmluvy Slovenský plynárenský priemysel

Zmluvy ZSE Energia

Ostatné zmluvy

Aktuálne zverejňujeme cez e-Gov mesta Modra

Aktuálne už všetky dokumenty (objednávky, faktúry a zmluvy) zverejňujeme cez webstránku mesta Modra.