Oznámenie o prevádzke MŠ v čase letných prázdnin

Milí rodičia,

prevádzka materskej školy Sládkovičova 13, bude cez letné prázdniny  prerušená od 01.júla 2024 do 09.augusta 2024.

Od 01. júla do 12.júla 2024  ponúkame náhradnú materskú školu Kalinčiakova.

Naša materská škola bude otvorená od 12. augusta 2024 do 23.08. 2024. 

Na našom pracovisku je plánovaný sanitárny týždeň od 26.08. do 30.08.2024.

V novom školskom roku prevádzka začína 02.09.2024.

offic letné prázdniny_2024

Mgr. Lucia Šimková riaditeľka MŠ