Oznam pre rodičov

rozhodnutia o prijatí a neprijatí dieťaťa do MŠ Sládkovičova 13, Vám budú doručené poštou do konca júna 2023.

Stretnutie rodičov novoprijatých detí bude 21.08.2023 (pondelok) o 15,30 hodine.

 

Programom  stretnutia budú informácie pre rodičov :

ako prebieha deň v Materskej škole

– odborné rady psychologičky

– čo potrebuje Vaše dieťa pri nástupe do MŠ

Tešíme sa na stretnutie s Vami !