Zmena dátumu vydávania rozhodnutí o prijatí/neprijatí dieťaťa do Materskej školy

Vážení rodičia,            

riaditeľstvo materskej školy Sládkovičova 13, Modra, Vám oznamuje že rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je možné si osobne vyzdvihnúť 

dňa 27.06.2022 v čase od 12:00 hod. do 16:00 hod.

Potvrdenie sa vydáva v triede “ Slniečka“ ( druhý vchod pri riaditeľni).

Pri prebratí rozhodnutia iba jedným zákonným zástupcom je potrebné, aby mal so sebou splnomocnenie od druhého zákonného zástupcu na prebranie rozhodnutia. Splnomocnenie môže byť napísané rukou. 

Ak túto možnosť nevyužijete budú Vám poslané poštou.

Zákonní zástupcovia, ktorí majú zriadené a aktivované elektronické schránky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk , dostali rozhodnutia elektronicky. 

S pozdravom 

riaditeľka Mgr. Lucia Šimková

.