Aktualizácia usmernenia vo veci prerušenia prevádzky na MŠ Sládkovičova 13

Milí rodičia,

na základe rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky,  hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu sa  prerušuje prevádzka na  MŠ Sládkovičova 13, v období od 27. marca 2020 do odvolania.

Prajeme hlavne veľa zdravia a optimizmu i napriek náročnej situácii

s pozdravom

kolektív MŠ