Informácia k vyučovaniu na školách a zápisu detí do základných a materských škôl pre školský rok 2020/2021e

 

Informácia k  vyučovaniu na školách a zápisu detí do základných a materských škôl

 

Jedným z najnovších opatrení vlády SR je prerušenie vyučovania na školách až do odvolania, uviedol na tlačovej konferencii utorok 24. marca minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Opatrenie je vydané v súlade s rozhodnutím Úradom verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.

Písomné maturity stredoškolákov sa v tomto školskom roku neuskutočnia a ústne maturity by sa mali konať podľa vyjadrenia ministra do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor deviatakov a žiakov štvrtého ročníka osemročných gymnázií. Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna. Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl, mali by sa uskutočniť od 15. do 30. apríla, avšak bez osobnej prítomnosti detí. Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.

Pôvodné termíny zápisov určované v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Modry č. 07/2015 sú pre tento rok zrušené. Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s koronavírusom žiada mesto ako zriaďovateľ materských a základných škôl zákonných zástupcov detí, aby priebežne sledovali web stránku mesta www.modra.sk, úradnú tabuľu mesta, web stránky základných škôl a materských škôl, kde nájdu všetky potrebné aktualizované informácie. Taktiež  prostredníctvom Rádia Modra (106,1 FM) budú informovaní o ďalších zmenách v nadväznosti na usmernenia Ministerstva školstva, mládeže a športu.

Kontakty v prípade otázok: