Letné prázdniny 2019

Prevádzka počas letných prázdnin

 

Milí rodičia,                                                                                                                     

oznamujeme Vám, že naša materská škola bude otvorená od 01. júla 2019 do 12.júla 2019. 

Prevádzka materskej školy Sládkovičova je prerušená od 15.júla 2019 do 31.augusta 2019.

Od 15 júla do 26.júla 2019  ponúkame náhradnú materskú školu Kalinčiakova.

Prosíme rodičov, aby na svojich triedach nahlásili záväzne, či ich dieťa v mesiaci júl bude navštevovať našu MŠ ale aj MŠ Kalinčiakovu do 25.05. 2019.

Záujemcovia o MŠ Kalinčiakova dostanú na vyplnenie informovaný súhlas zákonného zástupcu a v priebehu mesiaca jún vyrozumenie o vyhovení alebo nevyhovení ich žiadosti podľa kapacity danej MŠ.