Odhlasovanie detí

Milí rodičia,

oznamujeme Vám, že deti z MŠ môžete odhlasovať do 8:00 hod.každý den cez pevnú linku – 033/647 37 53 alebo  na mobilnom čísle 0911 732 070.