Otvorenie prevádzky MŠ od 15.02.2021

Prevádzka MŠ sa obnovuje od 15.02.2021 v režime pre rodičov pracujúcich v  kritickej infraštruktúre  či rodičov, ktorým vyplýva z povahy práce, že ju nemôžu vykonávať z domu, tzv. home office.

Zákonný zástupca je povinný vypísať pri odovzdávaní dieťaťa do MŠ Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktorého súčasťou je vyhlásenie, že má zákonný zástupca negatívne výsledky RT-PCR alebo AG testu na ochorenie COVID-19 nie staršie ako 7 dní alebo platnú výnimku z testovania.

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

Prosíme naďalej o sledovanie našej web stránky, nakoľko môže dôjsť k zmene. Aktuálne informácie nájdete na oficiálnej stránke Mesta Modra.