Otvorenie prevádzky MŠ Sládkovičova od 06.09.2021

Vážení rodičia,

riaditeľstvo Materskej školy Vám oznamuje, že na základe rozsiahlej rekonštrukcie kanalizácie v materskej škole, nemôže byť prevádzka materskej školy od 06.09.2021 v bežnom režime pre všetky deti. V záujme zabezpečenia plynulého adaptačného procesu, protipandemických opatrení v súvislosti s Covid-19, prosíme rodičov, aby zvážili možnosť nástupu svojich detí v mesiaci september, konkrétne počas 18- tich dní.

Rodičia, okrem rodičov predškolákov, ktorých deti automaticky nastupujú do materskej školy od 6.9.2021, budú oslovení riaditeľkou materskej školy, ktorá sa s nimi dohodne ohľadom nástupu ich dieťaťa do materskej školy, nakoľko prevádzka školy, ako spomíname, bude v obmedzenom režime s nižšou kapacitou voľných miest.

Ďakujeme všetkým rodičom za pochopenie v neľahkej a výnimočnej situácii a súčinnosť pri zabezpečení plynulej prevádzky školy v obmedzenom režime.

V prílohe prikladáme vyjadrenie mesta Modry k stavebnej činnosti v Materskej škole Sládkovičova 13.

https://m.modra.sk/