Oznam o obnovení prevádzky MŠ

Oznamujeme Vám, že dňom 18.03.2021 sa obnovuje prevádzka MŠ:

na základe rozhodnutia ministra a stanoviska zriaďovateľa / viď príloha 1 / prednostne pre deti rodičov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

Prosíme o dodržanie pokynov:

  • pri nástupe je potrebné vyplniť Čestné vyhlásenie ( viď príloha 2 ). Predkladá ho zákonný zástupca vždy v pondelok,
  • zákonný zástupca sa bude musieť preukázať negatívnym testom, nie starším ako 7 dní, boli by sme však radi, aby sa pravidelne testovali obaja rodičia, respektíve všetky dospelé osoby žijúce s dieťaťom v jednej domácnosti,
  • obaja zákonní zástupcovia dieťaťa predložia potvrdenie o tom, že nemôžu svoju prácu vykonávať z domu.

Prílohy:

stanovisko zriaďovateľa (pdf)

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti