Oznam pre rodičov

Prevádzka MŠ počas Vianočných prázdnin

Milí rodičia,

  prevádzka MŠ počas Vianočných prázdnin bude prerušená od 23.12 2021 do 07.01 2022.
 Nástup do MŠ bude v pondelok 10.01. 2022.