Oznam pre rodičov

Prerušenie prevádzky MŠ 
So súhlasom zriaďovateľa sa dňa 10. 05 2021 ( pondelok) uskutoční v našej MŠ monitoring kanalizácie celej budovy. 
V tento  deň bude prevádzka MŠ prerušená.
Za pochopenie ďakujeme.