Oznam pre rodičov

Milí rodičia,

Dňa 16.4.2020 /štvrtok/ si môžete prísť pre osobné veci vašich detí a to nasledovne:

od 9,00 hod. do 10,00 hod. budú priestory sprístupnené pre rodičov z triedy myšiek 

od 10,00 hod. do 11,00 hod. pre rodičov z triedy kvetiniek a slniečok 

od 11,00 hod. do 12,00 hod. pre rodičov z triedy včielok.

Zároveň Vás prosíme,kto máte doma, aby ste priniesli  čisté posteľné prádlo. 

Prosíme o  dodržiavanie bezpečnostných opatrení (rúška, odstupy) a nezdržiavanie sa v priestoroch MŠ viac ako je nutné. 

Ďakujeme

S pozdravom

Kolektív MŠ