Oznam pre rodičov

Vážení rodičia,

 

na začiatku každého školského roka je zvykom usporiadať na našej MŠ stretnutie rodičov, aby sa oboznámili so školským poriadkom a informáciami dôležitými pre chod školy.

Z dôvodu momentálnej situácie COVID- 19, tento rok spravíme výnimku a potrebné informácie získate po prečítaní týchto riadkov.

Na začiatok by som Vaším rodinám chcela popriať veľa zdravia a elánu v tejto ťažkej dobe. Myslím si, že spoločnými silami všetko ľahšie zvládneme.

 • Prevádzková doba od 7,00 – 16,00 hod do odvolania / z dôvodu zabezpečenia ucelených kolektívov/
 • Dodržiavali pandemické opatrenia ktoré sú zverejnené na dverách MŠ a na stránke MŠ mssladkovicova13.sk
 • Oboznámili sa so školským poriadkom, ktorý sa nachádza na každej triede i na stránke MŠ mssladkovicova13.sk. Po jeho prečítaní treba ho podpísať. Prosíme aby ste sa dôsledne oboznámili s bodom 8 a 9 /úhrada poplatkov/
 • Pranie posteľnej bielizne každé dva týždne, prosíme Vás aby ste čo najskôr posteľnú bielizeň oprali a doniesli do MŠ
 • Do svojich tried zabezpečiť: balík toaletného papiera, hygienických vreckoviek, zvlhčených vreckoviek a tekuté mydlo
 • Triednym učiteľkám nahlásili zmeny ako tel. číslo, adresu, zmenu kto môže chodiť pre dieťa apod.

Občianske združenie VRŠKÁRIK

Ako každý rok aj teraz sa bude vyberať od 5.10 do 9.10. 2020 príspevok ktorý bol odsúhlasený na školský rok 2019/20 a to 30€ na pol rok.

Príspevok v tomto týždni odovzdáte pani učiteľkám na svojej triede.

 

 • Vyúčtovanie za školský rok 2019/20 bude zverejnené na nástenke OZ.
 • Brigáda sa bude konať podľa záujmu rodičov
 • Chceli by sme poďakovať rodine Krausovej za osadenie nových hojdačiek i dodanie potrebného materiálu vo svojej réžii.
 • Za opravu pieskoviska a zakúpenie potrebného materiálu naň, Ďakujeme rodine Horváthovej a Čeligovej

Pripravované akcie

 • Vianočné fotenie 7.10.2020v MŠ, ponuku fotenia nájdete vo svojej šatni
 • Výučba Anglického jazyka pre predškolákov, z dôvodu nezlučovania sa detí /bližšie informácie v triede predškolákov/

Riaditeľka Mgr. Lucia Šimková