Pozor zmena!!!

Prevádzka MŠ od 03.03.2021

 

Na základe zhoršujúcej sa pandemickej situácie Vláda prijala nové opatrenia od stredy 3.MARCA 2021 :

  • prezenčná výučba v materskej škole bude prebiehať  pre deti rodičov, ktorí musia pracovať z pracoviska .Do tejto kategórie nepatria len zamestnanci kritickej infraštruktúry, ale aj policajti, predavači a predavačky, učitelia v materských školách, na prvom stupni základných škôl, cestári, zamestnanci odpadového hospodárstva, technických služieb a podobne,
  • zákonný zástupca sa bude musieť preukázať negatívnym testom, nie starším ako 7 dní, boli by sme však radi, aby sa pravidelne testovali obaja rodičia, respektíve všetky dospelé osoby žijúce s dieťaťom v jednej domácnosti,
  • rodičia predložia potvrdenie o tom, že nemôžu svoju prácu vykonávať z domu . Toto potvrdenie pribudne na webe ministerstva www.minedu.sk