Prerušenie prevádzky Materskej školy Sládkovičova 13, 900 01 Modra počas vianočných sviatkov