Prerušenie prevádzky MŠ 12.02.2021

Oznam pre rodičov

Prevádzka MŠ  sa po dohode so zriaďovateľom materskej školy 12.02.2021 ( piatok) prerušuje z dôvodu pozitívne  testovaných  zákonných zástupcov.