Stretnutie rodičov

Oznam pre rodičov 

 

Pozývame Vás na stretnutie rodičov,  ktoré sa uskutoční dňa 29.01. 2019, v školskej jedálni o 17,00 hod

 

Program:

  • Informácie o zmenách  v odhlasovaní a prihlasovaní detí  zo stravy v školskej jedálni
  • Organizácia jarných a letných prázdnin
  • Pripravované akcie MŠ do konca školského roka
  • V predškolskej triede stretnutie rodičov s učiteľkou Základnej školy Vajanského
  • Individuálne konzultácie rodičov v triedach

 

S pozdravom

riaditeľka  Mgr.Lucia Šimková