Vydávanie rozhodnutí o prijatí/neprijatí dieťaťa do Materskej školy

Vážení rodičia, 

riaditeľstvo materskej školy Sládkovičova 13, Modra, Vám oznamuje že rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je možné si vyzdvihnúť od 20.05.2019.

Potvrdenie sa vydáva v budove MŠ Sládkovičova 13, Modra v čase od 7:00 do 16:30 hod.

 

S pozdravom 

riaditeľka Mgr. Lucia Šimková