Vystúpenie detí na prvom ročníku hudobnej prehliadky- Hrnčársky škriatok v Modre

Hudobná prehliadka na ľudovú nôtu detí z vinohradníckeho regiónu

Alexandra S.  Vierka.S. ukázali svoj spevácky talent a reprezentovali našu škôlku na prvom ročníku speváckej súťaže Hrnčársky škriatok.