Zelená škola

Vážení rodičia,


v školskom roku 2021/2022 sme sa zapojili do výchovno – vzdelávacieho program ZELENÁ
ŠKOLA, ktorý je určený pre materské, základné, stredné a špeciálne školy. Začiatkom školského roka na prvom rodičovskom stretnutí sme Vás v krátkosti informovali o programe ZELENÁ ŠKOLA , ktorého hlavným cieľom je pomôcť školám nájsť cestu zmeny, ktorá povedie k zdravšej, „zelenšej“ a aktívnejšej škole i spoločnosti. Pre úspešnú realizáciu programu je potrebná podpora vedenia školy a participácia učiteľského zboru, nepedagogických pracovníkov, rodičov , žiakov/študentov, starých rodičov a iné.

Nakoľko pretrvávajúca pandemická situácia COVID 19 nám nedovoľuje sa stretávať a prehodnotiť súčasný stav našej materskej školy, dovolili sme si Vás oboznámiť formou plagátu a schránok, kde ste pomocou lístku mohli vyjadriť svoj súhlas a pridať sa k nám pri zveľaďovaní prostredia MŠ. Výsledky auditu a ďalšie kroky budú zverejnené formou plagátov a na web stránke.

Tešíme sa na Vašu spoluprácu

Bližšie informácie o programe Zelená škola nájdete tu: Program zelená škola

 

Kolektív MŠ