Čo potrebuje Vaše dieťa do materskej školy:

Vaše dieťa potrebuje do materskej školy nasledovné:

papučky                                                                                                                               

pyžamo

-náhradné oblečenie

-uteráčik

-vešiak do skrinky

-fotokópia zdravotného preukazu

-podľa potreby podušku na spanie

 

V materskej škole obdržíte nasledovné dokumenty, ktoré treba vyplniť a odovzdať triednym učiteľkám :

-vyhlásenie o bezinfekčnosti 

-splnomocnenie o preberaní dieťaťa inou osobou

-adaptačný hárok

 

Prosíme rodičov, aby podpísali deťom všetky osobné veci.

Ďakujeme

Kolektív MŠ