Krásne sviatky vianočné…

Vianoce sú,

keď rozlúskneme

orechovú škrupinku a pod tanier dáme z kapra šupinku.

Keď na oblátky rozdáme si med

a máme vieru, že krajší je svet,

keď do daru si dáme

lásku a pohodu,

keď na seba sa usmievame

a máme dobrú náladu.

Vážení rodičia, milí naši škôlkari,

pokojné prežitie vianočných sviatkov a do nového roku hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky a porozumenia želá

kolektív MŠ