„Mikuláš, Mikuláš, čo v tom vreci máš?“

 

V našej MŠ sme v piatok 4.12.2020 privítali Mikuláša s pomocníkom čertom.   

Mikuláš rozžiaril očká všetkým deťom…

Deti ako poďakovanie odmenili Mikuláša pesničkou a básňou.

                       Padá sniežik, vietor fúka,

                     Mikuláš nám dary núka.

                      Poďte, deti, detičky,

                      rozbaľte si balíčky.

 

 

           

 

Ďakujeme, Mikuláš a o rok čakáme ťa zas…