Oznam pre rodičov

Aktualizácia nariadení k 2.11.2020

Milí rodičia,

od 2.11.2020 platia podľa nariadení ÚVZ SR nové opatrenia: v nadväznosti na vyhlášku ÚVZ vydalo Ministerstvo školstva taktiež, usmernenia v súvislosti s celoplošným testovaním   “ Spoločná zodpovednosť“ .

Základné princípy:

  • Pozitívny človek: celá domácnosť ostáva v domácej izolácii 10 dní ( rodič, dieťa, všetci bez výnimky, určuje to Vyhláška č. 15 ÚVZ) 
  • Negatívny človek : nosí pri sebe potvrdenie, ktoré sa požaduje pri vstupe do prevádzky ( či už vstupuje ako zamestnanec, alebo cudzí človek, Vyhláška č. 16 ÚVZ)
  • Netestovaný človek: podľa Vyhlášky č.16 ÚVZ tento človek nebude bez negatívneho testu pustení do zariadenia ( okrem žiaka a dospelej osoby s výnimkou). Ak ide o rodiča bez testu, odporúčame mu, aby dieťa nedával do MŠ.  Dieťa nastúpi do školy 12.novembra a tým sa zároveň dodrží  lehota 10 dní.

Čiže:

  • Ak má rodič pozitívny test, celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii v zmysle Vyhlášky č.15 ÚVZ
  • Ak má rodíč negatívny test, môže byť vpustený do objektu školy
  • Ak rodič nebol na teste, nemôže vstúpiť do objektu školy. Rodičom vtedy odporúčame nedávať dieťa do MŠ na dobu 10 kalendárnych dní
  • Ak učiteľ nebol na teste nemôže vstúpiť do školy ( Vyhláška č.16 ÚVZ)

Link na dokumenty v celom znení: zdroj Ministerstvo školstva

Usmernenie Spoločná zodpovednosť (1.11.2020) (pdf)

Príloha 1- Podmienky vstupu do školy (1.11.2020) (pdf)

Príloha 2 – Vyhlásenie zákonného zástupcu ( 1.11.2020) (pdf)

Podmienky fungovania škôl závisia od celoplošného testovania a od výsledkov testovania.

Prosíme naďalej sledujte Našu web stránku a taktiež, oznamy v priestoroch MŠ.

Ďakujeme

kolektív MŠ