Oznam pre rodičov

Na základe Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k otvoreniu materských škôl vám oznamujeme nasledovné: 

MŠ sa otvára od 1.6.2020

Rodičia detí, ktoré k 1.6.2020 nastúpia do MŠ boli oboznámení prostredníctvom e- mailu s aktuálnymi informáciami.

 

  • Prednostne boli prijaté deti rodičov v prvej línii (zdravotníci, hasiči, záchranári, policajti, deti pedagogických pracovníkov), deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a deti, ktoré od septembra nastupujú na plnenie povinnej školskej dochádzky

 

  • Vzhľadom na kapacitné možnosti MŠ, deti rodičov na materskej a rodičovskej dovolenke, nezamestnaných rodičov a deti žijúce v spoločnej domácnosti s osobami staršími ako 65 rokov nebudú môcť navštevovať MŠ

riaditeľka MŠ