POZOR Zmena od 01.09.2018!!!!!!

 

Z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej výrobnej praxe – HACCP a pod.)  nie je  možné odhlásiť stravu ráno v daný deň. V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.30 – 12.00 hod

Prihlásiť na stravu, alebo odhlásiť žiaka zo stravy je potrebné 24 hodín vopred, najneskôr však do 14.00 hod. deň vopred.

Možnosti  odhlasovania zo stravy: telefonicky, sms-spávou na tel. č. :  +421 911 732 070 alebo mailom na :  mssladkovičova13@gmail.com alebo osobne v kuchyni.  

Ďakujeme