Prerušenie prevádzky MŠ 19.02.2021

Milí rodičia,

prevádzka MŠ sa  po dohode so zriaďovateľom materskej školy  19.02.2021 ( piatok) prerušuje  z dôvodu pozitívne  testovaných  zákonných zástupcov.

O otvorení MŠ  Vás budeme hneď informovať   na základe stanoviska RUVZ Bratislava .

Ďakujeme za pochopenie