Prevádzka MŠ od 12.04.2021

 

Oznamujeme vám, že prevádzka MŠ sa od 12.04.2021 obnovuje pre všetky deti. Riadiť sa budeme  usmerneniami RÚVZ a regionálnym COVID AUTOMATOM.  

Prosíme o dodržiavanie pokynov:

  • prevádzka MŠ bude od 7,00 hod. do 16,30 hod.,
  • vždy v pondelok po príchode do MŠ bude rodič podpisovať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti,
  • minimálne jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti musí byť testovaný každých 7dní, boli by sme však radi, aby sa pravidelne testovali obaja rodičia, respektíve všetky dospelé osoby žijúce s dieťaťom v jednej domácnosti,
  • dôrazne vás žiadame, aby ste dodržiavali zásadu R-O-R (rúško – odstup – ruky), nezhromažďovali a nezdržiavali sa v šatniach!!!
  • ranný filter detí prebieha štandardne s meraním teploty bezdotykovým teplomerom
  • zabezpečte deťom do skrinky 2 rúška,
  • sledujte i naďalej našu web stránku, nakoľko môže dôjsť k zmene.

Prosíme rodičov detí , ktoré nenastúpia v pondelok 12.04.2021 do MŠ aby, odhlásili deti zo stravy  do 09.04.2021 (piatok) do 14:00 hod. na www.eskoly.sk.

Ďakujeme