Prevádzka MŠ Sládkovičova 13, počas Vianočných prázdnin 2019/2020

Prerušenie prevádzky MŠ Sládkovičova 13, počas Vianočných prázdnin 2019/2020

Oznamujeme rodičom, že prevádzka na našej MŠ Sládkovičova 13, bude v čase Vianočných prázdnin- t.j. od 23.12.2019 do 7.01.2020 prerušená.

Materská škola bude v prevádzke od   8.01.2020. t.j. ( streda)