Prvé stretnutie rodičov

Oznam pre rodičov

Vážení rodičia,

pozývame Vás na prvé stretnutie rodičov, ktoré sa

uskutoční v pondelok 16. septembra 2019 o 17:00 hod.

 v Materskej škole (jedáleň).

Program:

  • oboznámenie sa so školským poriadkom
  • školská jedáleň
  • platby
  • krúžková činnosť
  • OZ Vrškárik
  • rôzne
  • diskusia
  • záver

Po skončení budú triedne rodičovské združenia v triedach.

Vaša účasť je nutná.

Tešíme sa na spoločné stretnutie