Posts Tagged "oznam"

Žiadame rodičov, aby dodržiavali školský poriadok a rešpektovali čas príchodu a odchodu z pracoviska. Budova sa uzamyká o 8:00hod. z bezpečnostných a hygienických noriem. O 17:00hod. sa končí pracovná doba a budova sa uzamyká.

To znamená, že rodičia  privedú svoje deti skôr, aby do 8.00 opustili priestory budovy MŠ a odišli z budovy do 17.00 hod. Pri opakovanom porušovaní budeme postupovať podľa školského poriadku.

Ďakujeme za pochopenie. Týmto oznamom chceme predchádzať zbytočným nedorozumeniam a narúšaniu chodu prevádzky.