24

24jún2024

rozhodnutia o prijatí a neprijatí dieťaťa do MŠ Sládkovičova 13, Vám budú doručené poštou do konca júna 2024.

Stretnutie rodičov novoprijatých detí bude 15.08.2024 (štvrtok) o 15,30 hodine.

 

Programom  stretnutia budú informácie pre rodičov :

ako prebieha deň v Materskej škole

– čo potrebuje Vaše dieťa pri nástupe do MŠ

Tešíme sa na stretnutie s Vami a Vašimi deťmi!